รูป รส กลิ่น เสียง

posted on 28 Dec 2008 23:17 by ornnami

ด้วยว่ารูปรสกลิ่นยินเสียงเพราะ
อันเสนาะเพราะพริ้งอิงเหตุผล
ที่แอบแฝงด้วยกิเลสเศษกรรมกล
มาบันดลตนให้ใจมืดมัว...

จึงเสาะหาหนทางวางทุกข์ร้อน
เพื่อพักผ่อนคลายห่างบางสิ่งยั่ว
ที่แอบแฝงอยู่นั้นใจพันพั่ว
หลบหลีกตัวให้ห่างจือจางมี...

แต่ด้วยเศษแห่งรักปักพันผูก
ได้ก่อปลูกเหนียวแน่นกว่าจะแล่นหนี
มันก็สายไปแล้วหนอแก้วมณี
ทางธรรมที่ฝั่งลึกจะกว่าตรึกตรอง....

Comment

Comment:

Tweet