ธรรมใจ

posted on 28 Dec 2008 23:19 by ornnami

love จงจดจำ คำพระ ไว้ให้มั่น
ทุกทุกวัน หมั่นเรียนรู้ และฝึกฝน
หมั่นทำบุญ ตักบาตร หมั่นสวดมนต์
หมั่นฝึกตน เป็นคนดี ไม่มีกรรม

edit @ 28 Dec 2008 23:20:59 by nuorn

Comment

Comment:

Tweet