จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีศักภาพด้านการท่องเที่ยวไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่น ๆ

อันเป็นผลมาจากการที่จังหวัดร้อยเอ็ดไม่ได้เป็นเส้นทางผ่านที่สำคัญในเส้นทางท่องเที่ยวของ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับขีดจำกัดของการลงทุนด้านการท่องเที่ยวของ

จังหวัดร้อยเอ็ดที่มีอยู่หลายปัจจัย เช่น การไม่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

ขาดแหล่งโบราณสถานที่น่าสนใจ ประกอบกับประเพณีและวัฒนธรรมก็ไม่แตกต่าง

จากจังหวัดอื่น ๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเด่นชัด โดยสามารถจำแนก

แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ดออกไปตามอำเภอต่าง ๆ ได้ ดังนี้

 สถานที่ท่องเที่ยว ในเขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

                       

ตั้งอยู่บนเนินในเมืองเป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานว่าสร้างก่อนตั้งเมืองร้อยเอ็ดส่วนอุโบสถสร้างใน

สมัยอยุธยาตอนปลาย ในอดีตเคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาปัจจุบัน

เป็นสถานที่ศึกษาปริยัติธรรม และสถานที่สอบธรรมสถาน บริเวณผนังรอบอุโบสถ

มีลวดลายภาพวาดแสดงถึงพุทธประวัติ สวยงามและมีค่าทางศิลปะ            

          อยู่ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีพระพุทธรูปปางประทานพร

ที่สูงที่สุดในประเทศไทยคือพระพุทธรัตนมงคลมหามุนีสร้างด้วยคอน กรีตเสริมเหล็กที่ฐานพระพุทธรูปองค์

นี้เป็นห้องพิพิธภัณฑ์จำนวนหลายห้องความสูงขององค์พระวัดจากพระบาทถึงยอดเกศสูง

ถึง59 เมตร 20 เซนติเมตร

             บึงพลาญชัย


ตั้งอยู่บริเวณกลางเมืองร้อยเอ็ดอยู่ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเเอ็ดถือเป็นสัญลักษณ์ของ จังหวัด มีลักษณะเป็นเกาะอยู่กลางบึงน้ำขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 2 แสนตารางเมตร เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ตกแต่งเป็นสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ มีพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ร่มรื่นและในบึงน้ำมีปลาชนิดต่างๆ หลายพันธุ์มากมายมีเรือสำหรับให้ประชาชนได้พายเล่นในบึง
 
                         
                

              สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ 

        เป็นอาคารที่รวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำจืดท้องถิ่น ที่อาศัยในแหล่งน้ำต่างๆ ของภาคอีสาน แสดงพัฒนาการความเป็นอยู่ของสัตว์น้ำจืด เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ ตลอดจนศึกษาวิธีการแพร่พันธุ์ และสร้างจิตสำนึกตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อม 
  ตั้งอยู่ในกลางเมืองร้อยเอ็ด  ระหว่างบึงพลาญชัยและวัดบึงพระลานชัย

สวนสาธารณะพุทธประประวัติ   เวสสันดรชาดก
 
                      
 
       
 

 

     

     

 ตั้งอยู่บ้านน้อยหัวฝาย  หมู่ที่ 8  ตำบลรอบเมือง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  (เริ่มก่อสร้าง ปี 2545 )
สร้างขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ  ของจังหวัดร้อยเอ็ดในอนาคต  เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
และพักผ่อน  ออก กำลังกายของประชาชน  พื้นที่สวนห้อมล้อมด้วยบึงขนาดใหญ่  ประกอบด้วยรูปหล่อสวยงามของ

พระเวสสันดรชาดกทั้ง 13 กัณฑ์ งบประมาณ จำนวน 28,700,000 บาท โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เป็นผู้ดำเนินการ

สถานที่ท่องเที่ยว ในเขตอำเภอหนองพอก

 

 

 

อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอหนองพอก เดินทางโดยรถยนต์สายร้อยเอ็ด - อำเภอโพนทอง - อำเภอหนองพอก ระยะทาง 62 กิโลเมตร จากตัวเมืองร้อยเอ็ดผาน้ำย้อยเป็นผาหินขนาดใหญ่ ซึ่งมีน้ำไหลตกและซึมตลอดปี อยู่บนภูเขาเขียว บ้านโคกกลาง ตำบลโคกสว่าง มีเนื้อที่รอบ ๆ บริเวณ หน้าผาพื้นที่ประมาณ20,000 ไร่ เป็นป่าไม้เนื้อแข็งนานาชนิด นับเป็นป่าที่มีค่าและหายากอย่างยิ่ง มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่หลายชนิด พระมหาเจดีย์ชัยมงคลเช่น หมู่ป่า เก้ง กวาง ไก่ป่า ฯลฯ   บริเวณเชิงเขาจะมีวัดอยู่วัดหนึ่ง สร้างในพื้นที่ 2,500 ไร่ มีศาลาการเปรียญที่ใหญ่โตมาก มีขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร วัดนี้มีชื่อว่า “วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม” โดยมีพระอาจารย์ศรี มหาวิโร ซึ่งเป็นศิษย์ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง นอกจากนี้ยังมี “พระมหาเจดีย์ชัยมงคล” เป็นพระมหาเจดีย์ที่สูงอยู่ในลำดับต้น ๆ ของเจดีย์ในประเทศไทย มีความกว้าง 101 เมตร สูง 101 เมตร ในเนื้อที่ 101 ไร่ 

edit @ 1 Jan 2009 22:15:34 by nuorn

edit @ 1 Jan 2009 22:16:24 by nuorn

Comment

Comment:

Tweet

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนรวมศรัทธาพุทธบริษัทร่วมสร้างพระมหาเจดีย์บูรพาฐิตวิริยา ประชาสามัคคี พระสุทธิญาณเถระ(หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย)วัดเขาสุกิม ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
โอนเงินเข้าบัญชีดังนี้ชื่อบัญชีวัดเขาสุกิม
ธนาคารกสิกรไทย สาขาศรีรองเมือง
เลขที่บัญชี 148-2-69684-4
ธนาคารทหารไทย สาขาหนองคล้า
เลขที่บัญชี 398-31019-2
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พระอาจารย์ประสิทธิ์ 081-5201464,084-9418384

#22 By ปรีชา รัตนประสิทธิ์ (182.53.17.221) on 2010-12-31 08:21

จ.ร้อยเอ็ดเป็นจ.ที่สวยที่สุดในโลกเลยค่ะ หญิงไทยใจดีกันทุกคน ชอบช่วยเหลือผู้อื่น สวยน่ารัก มารยามงาม
เพื่อนๆคนหนัยถ้ามีโอกาสอย่าลืมเที่ยวจ.ร้อยเอ็ดกันนะค่ะ มีที่ท่องเที่ยวเยอะเลยค่ะ ปีใหม่นี้ขอให้มีความสุขกันทุกคนนะค่ะ

#21 By tim bangkok (1.47.228.125) on 2010-12-26 23:00

ขออนุญาตประชาสัมพันธืขอเชิญชวนรวมศรัทธาพุทธบริษัทร่วมสร้างพระมหาเจดีย์บูรพาฐิตวิริยา ประชาสามัคคีพระสุทธิญาณเถระ(หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย)วัดเขาสุกิมต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรีโอนเงินเข้าบัญชีชื่อวัดเขาสุกิมธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนศรีรองเมืองเลขที่บัญชี148-2-69684-4ธนาคารทหารไทย สาขาหนองคล้า เลขที่บัญชี 398-3-31019-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 084-9418384 โทรสาร 039-495243

#20 By ปรีชา รัตนประสิทธิ์ (125.25.4.229) on 2010-11-20 20:17

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สนับสนุนการเที่ยวท่องทุกรูปแบบทั้งชมทั้งชิม โดยจัดโครงการ กินเที่ยวทั่วไทย Style Blogger สร้างสังคมออนไลน์ให้คนชอบเที่ยว ได้มาแบ่งปันเรื่องราวที่เคยได้สัมผัสมาสรรค์สร้างลงใน Blog ของตัวเอง ชิงรางวัลมูลค่ารวมนับแสนบาท แวะชมได้ที่ http://www.travelsmile.org

#19 By สถานที่ท่องเที่ยว (124.121.121.53) on 2010-10-26 04:55

สาาาาาาธุสาธุ

#18 By ตารางบอล (111.90.190.74) on 2010-10-18 13:14

hgyrtgdembarrassed

#17 By gto (125.26.226.85) on 2010-06-27 12:00

#16 By อ่านเฉยๆ (125.26.145.121) on 2010-01-26 19:20

สวยมาก
จากคนบ้านหนองฟ้า

#15 By ดดด (124.122.145.228) on 2009-11-19 15:19

confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile

#14 By (203.172.219.10) on 2009-11-18 13:55

เมืองร้อยเอ็ดดีน๊า ไม่ว่าจังหวัดไหนๆในเมืองไทยก้อดีไปซะทุกจังหัด76เลยระbig smile

#13 By บิวตี้ (203.172.184.37) on 2009-11-11 18:04

สวยมากเลย
ที่เที่ยวเยอะมากอ่ะ
เคยไปมาแล้วอยากให้ทุกคนลองไปที่ยวดู
คุ้มสุดๆๆๆๆๆๆๆ

#12 By nana (119.42.83.232) on 2009-11-10 13:20

#11 By (119.42.83.232) on 2009-11-10 13:19

สวยมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกครับ
จากบ้านหนองดู่

#10 By (58.9.37.250) on 2009-10-18 21:28

ได้ไปแล้วพอไปเห็นสวยมากเลยค่ะ แต่เดินขึ้นไปเหนื่อยมากเลยค่ะ

#9 By ติ๊ก จู (203.172.199.250) on 2009-08-06 11:34

น่าสนใจดี

#8 By aiw (124.122.243.26) on 2009-08-01 21:25

สวยมากเลยกะเจ๋า ชอบม๊ากมาก double wink open-mounthed smile

#7 By แนน(นี่ซี่) (61.19.127.18) on 2009-07-03 14:14

สวยมากคะ ร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดที่น่าท่องเที่ยวมาก พระมหาเจดีย์ก็สวยงามมาก อัศจรรย์เมืองไทย เคยไปเที่ยวมาแล้ว สวยจริงๆอยากให้ทุกคนได้รู้จักและลองไปเที่ยวดูคะ

#6 By วรรณิษา (125.24.89.96) on 2009-06-02 12:02

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2552ที่ผ่านมาผมได้ไปที่"พระมหาเจดีย์ชัยมงคล"ขึ้นไปกราบพระบรมสารีริกธาตุและเป็นสถานที่สวยมากและรูหล่อครูบาอาจารย์หลายท่านในอนาคตถ้ามีคนทราบข่าวก็จะมาเป็นอันมากและจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศแน่นอนครับ

#5 By ปรีชา รัตนประสิทธิ์ prattanaprasit@gmail.com (125.24.208.212) on 2009-05-17 15:54

สวยมากเคยไปแล้ว open-mounthed smile

#4 By (203.172.207.47) on 2009-03-05 09:01

#3 By (118.174.137.111) on 2009-01-28 15:47

สวยจัง

#2 By รีน (125.26.229.75) on 2009-01-15 13:35

น่าไปเที่ยวมากเลยค่ะ

สวัสดีปีใหม่ ขอให้มีความสุขทุกวันและทุกเวลาค่ะ
Hot! Hot! confused smile

#1 By dowrun happy on 2009-01-01 22:16