เเค่รู้ ก็มีความสุข

เเค่รู้สึกว่าคิดอะไร

เเค่เรารู้สึกว่ากังวล ก็ให้รู้ว่าเรากังวล ไม่ต้องไปคิดอะไร ปล่อยมันออกไป

เเค่เรารู้สึกว่าเมื่อย ก็ให้รู้ว่าเราเมื่อย ไม่ต้องไปคิดอะไร ปล่อยมันออกไป

เเค่เรารู้สึกว่าปวด ก็ให้รู้ว่าเราปวด ไม่ต้องไปคิดอะไร ปล่อยมันออกไป

เเค่เรารู้สึกว่ามอง ก็ให้รู้ว่าเรามอง ไม่ต้องไปคิดอะไร ปล่อยมันออกไป

เเค่เรารู้สึกว่าเดิน ก็ให้รู้ว่าเราเดิน ไม่ต้องไปคิดอะไร ปล่อยมันออกไป

เเค่เรารู้สึกว่าหายใจ ก็ให้รู้ว่าเราหายใจ ไม่ต้องไปคิดอะไรปล่อยตัวสบายสบาย

เเล้วความสงบ ความสุข จะเข้ามาหาคุณ

Comment

Comment:

Tweet