เรื่องตลกจากนรก

posted on 27 Jan 2009 21:16 by ornnami

ข้อความ :  มีผู้ชาย3คน คนแรกเป็นนักปรัชญา คนที่สองเป็นนักคณิตศาสตร์

คนสุดท้ายเป็นคนโง่อยู่มาวันหนึ่ง3คนนี้นั่งรถไปเที่ยวด้วยกันแล้วระหว่างทาง

รถเกิดไปชนเข้ากลางทางทำให้ทั้ง3ตายหมด วิญญาณทั้ง3จึงต้องไปหายมบาล

พอไปถึงยมบาลก็บอกว่าให้แต่ละคนถามคำถามมาคนละข้อ ใครถามคำถามที่ข้า
(ยมบาล)ตอบไม่ได ้ จะได้ขึ้นสวรรค์ แต่ถ้ายมบาลตอบได้คนที่ถามจะต้องลงนรก


นักปรัชญาถามเป็นคนแรกว่าให้อธิบายความหมายของปรัชญาข้อหนึ่ง
เจ้ายมบาลตอบได้ นักปรัชญาจึงลงนรกไป
นักคณิตศาสตร์ถามเป็นคนที่สองว่าให้คิดโจทย์เลขข้อนี้ให้ได้
ยมบาลตอบได้อีก นักคณิตศาสตร์จึงลงนรกไป
พอมาถึงคนสุดท้ายคือคนโง่ คนโง่บอกว่าก่อนถามคำถามขอเก้าอี้ที่มี 8 รู
พอได้เก้าอี้คนโง่ก็ตดออกมา แล้วถามยมบาลว่าข้าตดออกมาจากรูไหน
ยมบาลตอบว่ารูที่ 2 จากทางซ้าย คนโง่บอกว่าผิด
แล้วยมบาลก็ถามว่าถ้างั้นคำตอบคืออะไร
คนโง่จึงเฉลยว่า"ข้าตดออกมาจากรู..ตูด"