หลวงพ่อกับเณรจ้อย
นิทานเรื่องสั้นของท่านพุทธทาส

ปีนั้นเป็นปีแรกที่วัฒนธรรมการแจกความสุขปีใหม่

ระบาดเข้าไปในเขตวัด หลวงพ่อ ตะโกนส่งความสุขปีใหม่

ให้แก่เณรจ้อย ลูกศิษย์ก้นกุฎิ เสียงลั่น ในเช้าตรู่ของ

วันขึ้นปีใหม่ และได้กล่าวคำสวัสดีปีใหม่แก่คนทุกคน ที่เราพบหน้ากันในวันนั้น ทั้งพระทั้งเณร และทายก

ทายิกา ทั่วไปหมด

เณรจ้อยเข้าไปถามท่านในตอนสายว่า หลวงพ่อมีเรื่องที่ต้องปวดเศียรเวียนเกล้าตลอดทั้งวัน แล้วหลวงพ่อจะเอาความสุขที่ไหนมาแจกให้แก่พวกเขา ที่พูดนั้นเป็นการกล่าวด้วยใจจริง หรือว่าพูดเล่นๆ

"ฉันพูดตามธรรมเนียม" หลวงพ่อตอบ

เณรจ้อยเกิดสงสัยขึ้นมาเป็นกำลังว่า นี่มันธรรมเนียมของพุทธบริษัท หรือธรรมเนียมของใคร ? เราไม่เคยพบในบาลีว่า มีธรรมเนียมอย่างนี้ในครั้งพุทธกาล ทั้งยังขัดต่อหลักของพระพุทธองค์ที่ว่า ทุกคนมีกรรมเป็นของตัว เขาต้องทำกรรมตามที่เขาปรารถนาเอาด้วยตัวเอง สัตว์เช่นอ้ายตูบ ได้รับความสุขปีใหม่น้อยไปกว่าคนที่ต้องเสียเงินค่าบัตรส่งความสุข

กันปีละมากๆ ดังนั้นหรือ ?

"วัฒนธรรมแจกความสุข" นี้เหมาะสำหรับพุทธบริษัทหรือเปล่า ?

หลวงพ่อท่านว่า "สวัสดีปีใหม่-เจ้าจ้อย !" ดังนี้ ท่านหมายความว่าอย่างไร ? ถ้าท่านไม่ทำดังนั้นแล้ว เราจะมีความสุขน้อยลงไปกว่าปู่ย่าตายาย

ของเราที่ไม่เคยส่งความสุขกันเลย ดังนั้นหรือ ?

ทำไมหลวงพ่อจึงต้อง "ทำตามธรรมเนียม" กับเขาด้วยเล่า ?

ธรรมเนียมนี้จะนำไปสู่ผลอย่างไรหนอ ?

ซักถามข้อไหนเท่าไรๆ หลวงพ่อท่านก็ตอบได้แต่เพียงว่า ฉันทำตามธรรมเนียมอยู่นั่นเอง หลวงพ่อมีความทุกข์ร้อนกว่าเรามากมายเป็นประจำวัน ท่านเอาความสุขปีใหม่จากไหน มาแจกกันหนอ ? ถ้าพวกเราจะต้องมีความสุขอย่างของท่านแล้ว เราก็ต้องไปนอนที่โรงพยาบาลก่อนท่าน เพราะเรา ยังไม่มีความอดทนมากเท่ากับท่าน

คนก็เป็นโรคจิตกันเพิ่มมากขึ้น เท่าๆ กับ ได้มีการพิมพ์บัตรส่งความสุขในโลกเพิ่มมากขึ้นๆ

เราจะไม่ยอมรับธรรมเนียม "แจกความสุข" นี้เป็นอันขาด เพราะเรายังคงต้องยึดถือธรรมเนียม "เตือนให้นึกถึงความทุกข์" ในวันขึ้นปีใหม่ แล้วร่วมมือกันกำจัดมันให้สูญสิ้นไปโดยเร็ว โดยไม่ต้องมีการส่งบัตรให้สิ้นเปลือง นอกจาก ตะโกนบนธรรมาสน์ เรื่อง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ต่อไปตามเดิม ถ้ามิฉะนั้นแล้วเราจะต้องมีอะไรหลายอย่างที่พ่ายแพ้แก่อ้ายตูบมัน โดยไม่ต้องสงสัยเลย


...................................................................

คัดจากหนังสือนิทานเซ็น มหรสพทางวิญญาณเพื่อจริยธรรม
เล่าโดย.. ท่านพุทธทาสภิกขุ แห่งสวนโมกขพลาราม
ณ หอประชุมคุรุสภา พุทธศักราช ๒๕๐๕
จัดพิมพ์โดย ธรรมสภา

http://www.buddhadasa.com

 

_________________
-- การให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง -

อ้่างอิง ลานธรรมจักร :: » นิทาน-การ์ตูน

Comment

Comment:

Tweet