เราทุกข์ เรายึดมาก เกินไป
ทุกสิ่ง เป็นของเรา แน่หรือ
ปล่อยวาง จิตว่าง จิตสงบ
ยิ่งยึด ยิ่งฟุ้งซ่าน วุ่นวาย

แม้ร่างกายของเราเอง คุณแน่ใจหรือว่าเป็นของเรา
คุณลองบอกว่า อย่าเจ็บ อย่าปวดนะ
ถ้าเป็นของเรา เราต้องบอกได้
แต่ถ้าไม่ไช่ เรายึดถือเองต่างหาก

คนอื่น ยิ่งห่าง ใจเรา
จะบอกเขา บังคับ ได้หรือ
ใช้สติ ใช้ปัญญา พิจารณา
หาธรรมมะ เริ่มฝึกใจ

ไม่มีใครต้องการที่จะให้มันเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ แต่เราไม่รู้ว่าอดีตชาติที่ผ่านมาเราได้ทำกรรมอะไรไว้หรือเปล่า เคยไปแย่งเขามาหรือเปล่า ในชาตินี้เลยต้องชดใช้กรรม พระพุทธองค์ไม่ทรงให้ยึดอดีต ไม่ทรงให้จินตนาการหาอนาคต แต่พระองค์ทรงให้ทำปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุด เรามีภาระที่จะต้องทำในวันนี้ วันพรุ่งนี้ จงใช้สติพิจารณา ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป
มันเกิดขึ้นแล้ว มันตั้งอยู่ระยะหนึ่ง สักวันหนึ่งมันก็ต้องดับไป สลายไปจากเราเหมือนเดิม
จิตดวงนี้มาเกิดเคียงคู่กับจิตอีกดวงก็เพราะกรรมเก่าหนุนนำให้เป็นไป
เมื่อหมดเยื่อใยแห่งกรรมแล้ว ก็ต้องไปชดใช้ให้กับดวงอื่นที่มีกรรมผูกพันกันมา
คุณแน่ใจหรือว่า เขาจากไปแล้ว เขามีความสุข บางทีเขาอาจจะทุกข์กว่าเดิมด้วยซ้ำไป แต่ก็กลับมาไม่ได้ เพราะกรรมดึงไว้ให้รับภาระ ภาระที่จะต้องชดใช้ให้หมดไป
จงเข้มแข็ง จงอดทน จงมีสติ พิจารณาทุกสิ่งให้เห็นเป็นธรรมมะ คุณจะรู้จักตัวคุณเองมากขึ้น
สาธุ สาธุ

Comment

Comment:

Tweet