ลูกจงจำไว้

ลูกจงเป็นมิตรกับทุกคน
สร้างความสุขให้แก่ทุกคน
อย่าทำให้ผู้อื่นเป็นทุกข์ อย่าโทษเขา
ขอให้แก้ไขที่ตัวเราเอง แล้วลูกอย่าไปทุกข์กับมัน
วิธีแก้ทุกข์ที่ดีที่สุดคือ การให้อภัย

พระโอวาทจากหลวงพ่อปัญญานันทะว่า
ถ้ารักลูกให้สอนลูก
คิดดี พูดดี ทำดี คบคนดี และไปสู่สถานที่ดี
เท่านี้ลูกจักอยู่ในสังคมได้โดยไม่เป็นทุกข์

เมื่อลูกเกิดความเบื่อหน่ายการเรียน

พึงนึกและมุ่งมั่นว่า

การเรียนรู้เป็นประตูสู่ชัยชนะ
การเรียนรู้เป็นประตูสู่ความสำเร็จ
การเรียนรู้เป็นประตูสู่ความสุข

ลูกจงรักษากายของเราให้สะอาดเสมอ
พร้อมกับรักษาใจให้เป็นปรกติ


ความรัก...เป็นที่มาแห่งความสุข
ความเมตตา...เป็นที่มาแห่งความสุข
ความช่วยเหลือผู้อื่น...เป็นที่มาแห่งความสุข
ความสงสารผู้อื่น...เป็นที่มาแห่งการสร้างความสุข
วิธีทำใจให้สบายที่สุดคือการทำสมาธิ

เวลาลูก ทุกข์ใจ โกรธใคร เกลียดใคร กลัวใคร
ร้อนใจ ทำอะไรผิดแล้วทุกข์ อยากแล้วทุกข์
ทำอะไร ไม่ได้และคิดไม่ออก

สิ่งที่ดีที่สุด คือ การทำสมาธิ
เพราะสมาธิช่วยได้ มิใช่ช่วยให้สำเร็จ แต่
สมาธิช่วยให้ใจเราปรกติแล้วจักคิดพิจารณา
ในสิ่งนั้นๆ ด้วยใจปรกติ ยึดมั่นความถูกต้อง
ลูกจักประสบผลสำเร็จด้วยตัวลูกเอง

ถ้าลูกเห็นคนอื่นเขามั่งมี ร่ำรวยกว่าลูก
จงอย่าคิดอิจฉาริษยาเขา คิดว่าเขาทำบุญมาดี
จงมองคนที่จนกว่าเรา มีอีกมากมายคิดเสียว่า “เรามีแค่นี้ก็ดีแล้ว”

ลูกรัก จงจำไว้ให้ขึ้นใจ

คนดี คือคนที่มีศีลธรรม (จิตใจปรกติ)

1. ไม่ทำร้ายผู้อื่น
2. ไม่เอาของที่ผู้อื่นเขาไม่ให้
3. ไม่แย่งคนรักของผู้อื่น
4. ไม่พูดจาโกหกอันจักทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
5. ไม่เสพสิ่งเสพติดทุกชนิดจนทำให้มึนเมา
(การเสพสิ่งเสพติด ทำร้ายทั้งตนเองและผู้อื่น ข้อสำคัญทำให้พ่อแม่ พี่น้อง ครอบครัวเสียใจ)

ถ้าเรามีมากกว่าผู้อื่น ก็อย่าพูดจาทับถมเขา
ให้ความเมตตา เห็นใจและช่วยเหลือเขา
จงใช้วาจาที่สุภาพ กับ ทุกคนไม่ว่ารวยหรือจน

การเป็นผู้ดี (คนดี) มิได้วัดกันที่ความรวยจน
แต่วัดกันที่ความงามน้ำใจ ความดีที่ทำ

คนโบราณกล่าวไว้ว่า

คนจะงาม งามน้ำใจ ใช่ใบหน้า
คนจะสวย สวยจรรยา ใช่ตาหวาน
คนจะแก่ แก่ความรู้ ใช่อยู่นาน
คนจะรวย รวยศีลทาน ใช่บ้านโต

เมื่อรู้ว่าผิดแล้วรีบแก้ไขปรับปรุง
เมื่อทำถูกแล้ว ก็ให้พัฒนาความถูกนั้นให้ดียิ่งๆ ขึ้น

เมื่อลูกคิดอะไร คิดให้ดีๆ
พูดอะไร พูดให้ดีๆ
ทำอะไร ทำให้ดีๆ
จงจำไว้ อย่าให้ใครเดือดร้อน>>>>> จบ >>>>>


คัดลอกมาจาก
หนังสือ นิทานธรรม ฉบับพิเศษ
จัดพิมพ์โดย ธรรมสภา

Comment

Comment:

Tweet

ตอนนี้ลูกชายยังเล็กอายุ 1.6 ขวบแต่ก็พยายามพาไปวัดบ่อยๆ สอนให้รู้จักไหว้ รู้จักเริ่มแบ่งปัน ของให้ผู้อื่น แต่ยังไม่รู้ว่าจะได้ผลมากน้อยแค่ไหน ต้องทำต่อไปครับ

#1 By พ่อปัน ปัน (58.137.208.194) on 2009-10-18 03:30