กินให้พอดี

posted on 30 Jan 2009 20:24 by ornnami
"กินให้พอดี" เรื่องนี้คงต้องการกำลังใจกันนิดหน่อย
สำหรับคนที่กะปริมาณไม่ถูก และส่วนมากมักจะเกินไว้ก่อน
ความจริงเรื่องนี้ไม่ยากเกินแก้ สิ่งแรกถ้ารู้ว่ากินอย่างไรให้สมดุล
และปฏิบัติตัวได้แล้วงดอาหารจุบจิบระหว่างมื้อ งดหรือลดน้ำอัดลม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และขนมหวาน
สำหรับคนที่ยังผอมอยู่ก็มีอาหารมื้อว่างเสริมด้วยก็จะช่วยให้ได้พลังงาน
เพียงพอ แค่ไหนจึงจะเพียงพอหรือพอดี เครื่องชี้วัดที่ง่าย ๆ คือ
การตรวจดูสัดส่วนน้ำหนักกับส่วนสูงของตัวเองว่าเหมาะสมหรือเปล่า
สิ่งนี้เรียกว่า ดัชนีมวลกาย คำนวณง่าย ๆ โดยใช้สูตร

ดัชนีมวลกาย เท่ากับ

น้ำหนักตัว (กิโลกรัม) / ส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลัง 2
ค่าปกติ เท่ากับ
18.5 - 24.9 กิโลกรัม/ ตารางเมตร
คนไทยส่วนมากจะอยู่ในช่วง เท่ากับ
18.5 – 22 กิโลกรัม/ ตารางเมตร
ถ้าค่าดัชนีมวลกายน้อยกว่า เท่ากับ
18.5 ถือว่าน้ำหนักต่ำกว่ามาตรฐาน
ถ้าค่ามากกว่า 25 ถือว่าน้ำหนักเกินมาตรฐาน และถ้าค่ามากกว่า 30 ถือว่าอ้วน ซึ่งนอกจากรูปร่างไม่น่าดูแล้ว (โดยจะเห็นได้ชัดเมื่อมองดูจากระจก) ยังมีความเสี่ยงกับโรคที่เกิดจากความเสื่อมของอวัยวะต่าง ๆ มากมาย ดังกล่าวแล้วข้างต้น
 

Comment

Comment:

Tweet