กินประหยัด – ได้ประโยชน์

 

เมื่อทราบแนวทางการกินเพื่อสุขภาพแล้วที่นี้มาดูว่าเราสามารถใช้แนวทางนี้มา
ปฏิบัติได้จริงประหยัดและเกิดประโยชน์ได้อย่างไร
ก่อนอื่นลองมาช่วยกันคิดว่า ยุควิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้ เราจะเลือกกินอาหารที่ให้คุณค่าทางโภชนาการดีแต่ประหยัดได้อย่างไร

ซื้อ

อาหารสด เช่น ผัก ผลไม้ที่มีตามฤดูกาล
เลือกชนิดอาหารที่มีคุณค่าเหมือนกันแต่ราคาถูก เช่น กินปลาแทนกุ้ง
ซื้ออาหารครั้งละมาก ๆ แบ่งเก็บไว้ทำอาหารได้หลายมื้อ
ใกล้บ้าน – ตลาดสด ตลาดนัด ราคาถูกกว่าซุปเปอร์มาร์เก็ต
อาหารสุก ซื้อเฉพาะที่ทำยาก ๆ

เก็บ

เก็บอาหารสด แบ่งเป็นส่วน ๆ แช่แข็ง หยิบใช้เป็นครั้ง ๆ ไป
เก็บอาหารปรุงสำเร็จในตู้เย็นหรือแช่แข็งเป็นชุด ๆ
ถนอมอาหารที่มีเหลือใช้ในแต่ละฤดูกาล

กิน

ทำกินเองที่บ้าน กินนอกบ้านบางครั้งเมื่อจำเป็น เพื่อลดค่าใช้จ่าย
         ในส่วนของการบริการ
กินแต่พออิ่ม ไม่ตักหรือสั่งอาหารมากเกินไปจนเหลือทิ้ง
กินอาหารพร้อม ๆ กัน จะได้ความหลากหลายและประหยัด
ลด/ เลิกอาหารฟุ่มเฟื่อย ราคาแพงไม่คุ้มค่าและไม่มีความจำเป็น
เช่น น้ำอัดลม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ปลูก
ปลูกผักสวนครัวลงดิน หรือปลูกในกระถางเป็นไม้ประดับกินได้
ความจริงถ้าเราพิจารณาดูดี ๆ จะเห็นว่า ถ้าทุกคนปฏิบัติ
ได้แบบนี้มาให้เป็นนิสัย เราอาจไม่มีวันนี้ … วันที่เศรษฐกิจถดถอย
จนตั้งตัวไม่ติด อย่างไรก็ตามใช้ภาวะนี้เป็นโอกาสที่จะทำให้เราปรับตัว
ได้และติดเป็นนิสัย ตลอดไป ผลพลอยได้จากตรงนี้ก็คือ ความใกล้ชิดและความอบอุ่นในครอบครัวที่มีมากขึ้น นึกภาพเห็นพ่อแม่ลูกช่วยกันปลูกผักสวนครัวและเก็บมาช่วยกันทำอาหาร คงจะเป็นภาพที่น่าประทับใจไม่น้อย

Comment

Comment:

Tweet