คำตอบจากฟ้า

posted on 30 Jan 2009 21:15 by ornnami
:b8: ขอถามฟ้า พระเจ้าข้าฯ วอนช่วยตอบ
กราบนบน้อม วันทา มาแจ้งไข
แท้จริงนั้น ชีวิตนี้ คืออะไร
ถึงยากเย็น เข็นใจ เป็นหนักหนา :b2:
:b43: พระเจ้าข้าฯ ท่านตอบมา ว่าชีวิต
คือลิขิต แห่งวัฏฏา น่าสงสาร
เกิดกายา ด้วยธรรมมา ปรากฏการณ์
อยู่เพื่องาน หน้าที่ วิถีตน
เกิดด้วยกฏ ตายด้วยกฏ มิปดเจ้า
อย่าโง่เขลา มัวโทษข้า ว่าขีดเขียน
หากชีวิต เฝ้ารอคอย และติเตียน
เจ้ามิเพียร ก็มิเห็น ในเส้นทาง
บุญไม่ทำ กรรมก็ก่อ อย่าขอพร
แม้วิงวอน สักเท่าไร ไม่เห็นผล
หากทำดี มีบุญนำ คอยค้ำจน
อันกุศล จะก่อเกื้อ ทุกเมื่อเอย...... :b10:

:b44: โดย.แก่นไผ่ :b44:


"แก่นไผ่"ไร้ซึ่งแก่นสาร มิอาจพบพาลจับต้องหรือมองเห็นไร้ซึ่ง...สาระใดใด

Comment

Comment:

Tweet