คนเราทุกวัน ดูกันไม่ออก
หน้าไหว้หลังหลอก ดูออกที่ใหน

หน้าตาชัดแท้ แต่ไม่รู้ใจ
การคบคนง่าย บอกให้ไม่ดี

รูปร่างหุ่นดี วจีไพเราะ
หน้าตาสุดหล่อ ใจอาจเป็นผี

ถึงไม่หล่อเหลา ใจเขาอาจดี
หน้าพระใจผี ก็มีมากมาย

จะเสวนาคน ใช่ยลเพียงหน้า
หน้าผีใจพระ ควรคบมากหลาย

หน้าเนื้อใจเสือ ก่อนเชื่อชั่งใจ
พฤติกรรมอย่างไร ใช่ดูหน้าตา

พูดจาไพเราะ เสนาะเพราะพริ้ง
อยากเห็นความจริง ยิ่งต้องศึกษา

พูดจาโผงผาง อาจจริงดังจา
ควรพิจารณา หาเหตุผลกัน

พูดเพราะหล่อเหลา เอาแน่ไม่ได้
หลงไปเชื่อใจ อาจกลายเป็นผี

พูดได้ทำได้ นโยบายแสนดี
จะพระหรือผี ควรที่จะตรอง


ร่างกาย วิญญาณ อุทิศให้การศึกษา เพื่อพระพุทธศาสนา และเพื่อมวลชน


 
  ผู้ให้การอนุโมทนาสาธุ คุณ พระมหาธีรภาพ ถิรปญฺโญ สำหรับตอบข้อความนี้:
น้ำธารา1

Comment

Comment:

Tweet