ชีวิต กับ การเดินทาง

posted on 30 Jan 2009 21:23 by ornnami

ชีวิต กับ การเดินทาง


ชีวิต...
เกิดมาเพื่อการเดินทาง...
เดินทางไปสู่...
ชีวิตที่ว่างด้วยการวาง...
อย่างถูกต้อง...

องค์ประกอบของการเดินทาง...
คือ...
ชีวิต กับ ถนน...
แค่นั้น...

หลายครั้ง...
ที่เราให้ค่าของสิ่งอื่น...
มากมาย...
จนลืมองค์ประกอบที่สำคัญ...
คือ...
ชีวิต กับ ถนน...

ทำให้เราหลงเพลินไปกับสิ่งรอบข้าง...
ที่มิใช่องค์ประกอบที่สำคัญของการเดินทาง...
การเดินทางจึงล่าช้า...
อันสืบเนื่องมาจากผลกระทบในความเพลิดเพลินนั้น...

ซึ่งมีเพียง...
เสียงหัวเราะ-เสียงร่ำไห้...
สลับสับเปลี่ยนกันไปตลอดการเดินทาง...
หัวเราะเพื่อร่ำไห้...
ร่ำไห้เพื่อหัวเราะ...
อะไรคือแก่นสารเล่า ?...

ที่สุดแล้วบางครั้งหรือหลาย ๆ ครั้ง...
ถึงกับ...
ต้องหักเหเปลี่ยนเส้นทางเดิน...
จนไม่สามารถที่จะ...
เดินไปถึงที่สุดของถนนที่ควรจะไป...

ชีวิต กับ ถนน...
จึงเป็นเพียงสองสิ่ง...
ที่ควรคำนึง...
และประคองให้อยู่ในเส้นทาง...
ที่ควรไป...
เพื่อชีวิตที่ว่างด้วยการวาง...
อย่างถูกต้อง...ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า
ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง
อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง
โมกน้อยดอกหนึ่ง...คงได้ชม.

:b41: :b44: :b48: :b49: :b49: :b47: :b49: :b46: :b46: :b50: :b45: :b45: :b43: :b43: :b54: :b54: :b47: :b52: :b51: :b50: :b50: :b44: :b39: :b39: ............................ :b41: .............. :b41:
พียงครู่หนึ่งก็ม้วยเสมอฝัน..- อังคาร กัลยาณพงศ์

๏ อุ ษาโยคสุโนกเจื่อยแจ้ว วิเวกหวาน
สา หร่ายโสนบัวบาน ช่อช้อย
นา นาป่าสุคันธมาลย์ หอมชื่น ใจเอย
รี รี่กาลจักรคล้อย ครู่ม้วยเสมอฝัน

๏ โก กิลาเหินสู่ฟ้า ดาวดึงส์
วา หนึ่งจักถลาถึง เทพเจ้า
ปา ริชาติชื่นหอมจึง ระลึกลิ่ว
เปิด แหล่งปรโลกเศร้า ร่วงด้าวดับขันธ์

:b8: :b8: :b48: :b48: :b48:

ว่างเปล่า

 

Comment

Comment:

Tweet