ความสุข

ความเอ๋ย ความสุข
ใครๆ ทุก คน, ชอบเจ้า เผ้าวิ่งหา
“แกก็สุข, ฉันก็สุข, ทุกเวลา”
แต่ดูหน้า ตาแห้ง ยังแคลงใจ

ถ้าเราเผา ตัวตัณหา ก็น่าจะสุข
ถ้ามันเผา เราก็ “สุก” หรือเกรียมได้
เขาว่าสุข สุขเน้อ ! อย่าเห่อไป
มันสุขเย็น หรือสุกไหม้ ให้แน่ เอย ฯธรรมะของ...ท่านพุทธทาสภิกขุชีวิตที่เหลือเพื่อธรรมะ

Comment

Comment:

Tweet

มีความสุขทำได้มันไม่อยาก

เพียงลมปากพูดไปมีใครเห็น

สุขเพราะเผาตัณหาฆ่าให้เป็น

ใจร่มเย็นจึงสุขได้ง่ายดายจริง...confused smile