ข้าพเจ้าได้ถกปัญหากับบุคลผู้หนึ่งเรื่องความรัก ท่านว่าความรักทำให้เกิดทุกข์ ความรักเหมือนเกลียวคลื่น ที่ม้วนตัวมาหาฝั่งและแตกเป็นฟองฝอย แต่ในด้านของมนุษย์แล้ว ความรักเป็นสิ่งที่สรรค์สร้างและทำลายไม่ใช่หรือ ถ้าคนเราเลือกที่จะสรรค์สร้างและทำไมไม่ทำให้ความรักคือ ความเมตตา และการให้อภัยไม่ใช่หรือ (หนังสือผู้หญิงมหัศจรรย์) ผู้หญิงสามารถมีความรักใหม่ได้ ถ้าให้ความเมมตาและการให้อภัยตนเอง นั้นก็คือ การที่รักตัวเอง อยากทราบว่าถ้าความรักทำให้เกิดทุกข์ แล้วจะมีมนุษย์เพื่ออะไร ยังคงดำรงเผ่าพันธ์กันเพื่ออะไร และถ้าไม่ใช่ความรักแล้ว พระพุทธเจ้าทรงจะแสวงหาทางสว่าง คือ การหลุดพ้น เพื่ออะไร เพราะท่านทำเพื่อมนุษย์ไม่ใช่หรือ เพราะรักท่านถึงทำเพื่อมนุษย์ไม่ใช่หรือ

Comment

Comment:

Tweet

ได่สาระโดยจัย

#1 By (125.26.195.250) on 2010-05-20 10:05