เพียงยิ้มบางบาง

posted on 31 Jan 2009 21:20 by ornnami

เจ็บปวดปวดเจ็บเหน็บลึก
ลึกเหน็บเจ็บแปลบแสบเผา
โลกนี้คงมีเพียงเรา
โศกเศร้าเหงาใจดายเดียว

โลกเอ๋ยเอ๋ยโลกมืดมิด
ชีวิดขาดคนแลเหลียว
พ่อแม่พี่น้องท้องเดียว
ไม่มีไว้เหลียวแลใจ

ก้าวเดินเดินก้าวร้าวรวด
เจ็บปวดเกินกว่าร้องไห้
ปรารถนาที่สุดหวังใคร
ยิ้มให้ฉันบ้างบางบาง

เพียงพอปลอบโยนรับขวัญ
ต้อนรับชีวันอ้างว้าง
แม้ไม่เป็นเพื่อนร่วมทาง
ขอเพียงอย่าหมางเมินเกิน

เพียงพอปลอบโยนรับขวัญ
ต้อนรับคืนวันขาดเขิน
ความทุกข์ที่ถมทับเทิน
คงพอผ่อนเผินทางไกล

เพียงพอปลอบโยนรับขวัญ
ต้อนรับชีวันแล้งไร้
แม้ไม่เป็นเพื่อนร่วมใจ
เพียงยิ้มให้ ฉันบ้างบางบาง

สิริมงคล ๑๗/๐๓/๕๐

โลกเอ๋ยโลกหายโศกจากมืดมิด
โลกเอ๋ยโลกยิ้มสนิทจากใจฉัน
โลกเอ๋ยโลกอย่าโศกาพาจำนรรจ์
โลกเอ๋ยโลกตรงจิตฉันยิ้มให้เธอ

จงเฝ้าดูตามรู้อยู่ตรงจิต
จักพบมิตรชิดใกล้สนิทเพ้อ
รู้สึกตัวทั่วพร้อมมิเผลอเรอ
ยิ้มแรกเจอฉันได้ตรงจิตใจ

ยิ้มรับขวัญคนดีมิเหงาดอก
ไม่กลับกลอกหยอกกลิ้งเป็นลิงไหล
กระเพื่อมไหวพริ้วกลางอกพินิจใน
ถึงแสนไกลดูใจนั่นยิ้มฉันเอง

ผีเสื้อผีเสื้อผีเสื้อผีเสื้อผีเสื้อผีเสื้อ

Comment

Comment:

Tweet