แด่เจ้าดอกไม้

posted on 31 Jan 2009 21:28 by ornnami

ดอกไม้ขาว......................
หลากเรื่องหลายราวในราวป่า
กลีบแล้วกลีบเล่าร่วงโรยรา
ผ่านห้วงเวลามาคอยใคร

คอยผลเพื่อผลพลอยผลิต
เพื่อแต่งแต้มแซมชีวิตเริ่มต้นใหม่
เพื่อก่อเกื้อเผื่อแผ่แปรสายใย
เป็นลำธารซ่านใสในวนา

เพื่อหล่อเลี้ยงเรียงเรื่องหลายชีวิต
เพื่อหล่อหลอมดวงจิตในพฤกษา
เพื่อมนุษย์สรรพสัตว์พรรณนานา
เพื่อชีวิตชีวาของแผ่นดิน

ครั้นแล้วแนวทางของมนุษย์
มาสิ้นสุดตรงที่มาคิดสิ้น
ทำลายสรรพสิ่งเป็นอาจินต์
เพื่อกอบโกยโกงกินถิ่นมารดา

ดอกไม้ขาว...........................
เคยหลากหลายเรื่องราวในราวป่า
เป็นตำนานทะเลทรายของเวลา
จะผลิดอกออกกี่คราก็ร่วงโรย

สิริมงคล

ธรรมชาติหลากพันธุ์ในไพรพฤกษ์
พืชดกดึกยืนลำต้นปนแนวเขียว
บ้างออกดอกออกผลชื่นชมเชียว
บ้างก็เหี่ยวแห้งเฉาคาเถาตาย

บางดอกหุบผลุบผลิแกล้งหยิกหยอก
บางดอกลอกใยแรกแย้มแซมอ่อนสาย
บางดอกบานรับตะวันแพรวพรรณราย
บางดอกส่ายร่ายรำระบำลม

ดอกไม้ขาวซีดเหลืองก้านเหลืองอ๋อย
กลีบร่วงผล็อยลอยลิ่วปลิวซมข่ม
มิแตกต่างทุกชีวิตไร้เงื่อนปม
สุข ทุกข์ ตรม เกิดขึ้นได้สลายไป

ธรรมดาธรรมชาติปราชญ์ชีวิต
ความจริงจิตปลิดหลุดรู้ธรรมะไร้
มิใช่ทราบลึกลับปรับปรุงไกล
ธรรมะใจธรรมดามนุษย์เอง

ธรรมะสวัสดี คุณสิริมงคล

Comment

Comment:

Tweet