ดอกไม้สลาย

posted on 31 Jan 2009 21:53 by ornnami

ไม้ดอก ดอกไม้ ไม้ดอก
เบ่งบานบ่งบอกอายุ
ไม่นานภินท์พังกลีบผุ
บรรจุผลเม็นต้นไม้

ไม้ต้นต้นไม้ไม้ต้น
เติบตนจากผลไม้ใหม่
เม็ดกล้ากล้าเม็ดน้อยใบ
แล้วกลายร้อยใบไพรพฤกษ์

พฤกษ์ไพรไพรพฤกษ์พฤกษ์ไพร
สรรพสิ่งเคลื่อนไหวผนึก
ล้วนเกิดจากพงไพรลึก
ผลึกผลิตผลไพรพง

พงไพรไพรพงพงไพร
ลำธารซ่านใสเสริมส่ง
สรรพสิ่งหยัดยิ่งยืนยง
เพราะผงพงไพรใยยึก

ยึกใยหยอดเยื่อเอื้อใย
จากไพรเป็นไปผนึก
เป็นมนุษย์เป็นสัตว์นัดนึก
ล้วนลึกสรรพสิ่งหลากหลาย

แต่มนุษย์ขาดความยั้งคิด
ผลิดแต่สิ่งร้ายร้าย
เป็นอาวุธห้ำหั่นทำลาย
ดอกไม้สลายตามลม..
..

สิริมงคล ๐๕/๐๕/๕๐

Comment

Comment:

Tweet