การถือศีล ในทางศาสนา เขามีเทคนิคอยู่อย่างหนึ่ง คือ อย่าถือแบบ เคร่งจนเกินไป และอย่าถือให้หย่อนยาน จนเกินไป ถือศีลพองาม
การจะถือศีลได้พองามนั้น ก็ต้องทำความเข้าใจ หรือมีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องของศีล ให้ดีพอสมควรซะก่อนว่า

ข้อศีล (เอาเฉพาะศีล 5 นะขอรับ) เป็นข้อควรยึดถือหรือข้อควรปฏิบัติ สำหรับ บุคคลทั่วไป เพื่อให้เกิด สภาพสภาวะจิตใจ ที่ทางศาสนาเรียกว่า "ธรรมะ"

เมื่อท่านทั้งหลายรู้หลักการเบื้องต้นในการยึดถือหรือปฏิบัติ ศีลแล้ว ท่านทั้งหลายก็ต้องทำความเข้าใจ ใน หลักแห่งศีลว่า ศีล มีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้ละเว้น คำว่าละเว้น ก็หมายถึงห้ามนั่นแหละ แต่คำว่า ละเว้น เป็นความพอดี ไม่เคร่งหรือตึงจนเกินไป และไม่หย่อนยานจนเกินเหตุ
ในที่นี้จะไม่อธิบายคำว่า ละเว้น ให้ยืดเยื้อ เอาเป็นว่าให้ท่านทั้งหลาย นำไปคิดพิจารณาด้วยตัวเอง ย่อมจะเกิดปัญญา เกิดความเข้าใจได้ด้วยตัวเอง อย่างถ่องแท้ ตามแต่กำลังสมองสติปัญญา และความรู้
 

 

 

 

 

 

อ้างอิง   :: ลานธรรมจักร :: » การรักษาศีล-การบวช

 

Comment

Comment:

Tweet