นกนางแอ่น

posted on 09 Sep 2010 13:58 by ornnami

http://www.stephenburch.com/oxonpics/Sand%20Martin%20PM%2012%20July%2008sm.jpg

 

อาหาร

1.นกนางแอ่นจะบินโฉบเฉี่ยวกินสัตว์จำพวกแมลงที่บินอยู่ในอากาศ โดยใช้จงอยปาก
2.แมลงที่กิน ได้แก่ มดที่มีปีก แมงเม่า แมงปอ ด้วงปีกแข็ง มวน เพลี้ย ยุง แมลงวัน
แมลงบนผิวน้ำ แมลงตามพุ่มไม้
3.นกนางแอ่น 1 ตัว จะกินแมลงได้ 1 - 2 กรัม หรือ แมลงประมาณ27 - 232 ตัว

ศัตรู

• นกเค้าแมว
• งู...เหลือม หลาม เห่าขี้เถ้า เขียวหางไหม้
• ตุ๊กแก
• แมลงสาป
• ลิงแสม
• ค้างคาว
• ตะกวด ตัวเงินตัวทอง
• เหยี่ยว...นกเขา


http://ndc.prd.go.th/Sitedirectory/449/2015/248222_%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%99.gif
การสืบพันธุ์

นกอีแอ่น ผสมพันธุ์ปีละ 3 ครั้งในกลางเดือนมกราคม,ต้นเดือนพฤษภาคม,

กลางเดือนสิงหาคม เมื่อผสมพันธุ์แล้วจะรีบทำรังทันที ออกไข่ครั้ง 1-2 ฟอง

กกไข่และเลี้ยงลูกจนรอดชีวิตในระยะเวลา 3 เดือน จากนั้นก็จะบินออกจากรัง

ไปหาอาหารตั้งแต่ตีห้าไปจนพลบค่ำ พ่อและแม่นกสร้างรังด้วยน้ำลาย

เป็นสีขาวลักษณะเหมือนถ้วย นำหนักรังเฉลี่ย 8 กรัม ใช้เวลาสร้าง 30 -45 วัน

หลังสร้างรังเสร็จ จะผสมพันธ์ในเวลากลางคืนคืน จากนั้น 5 วันจะเริ่มวางไข่

ใบแรกและวันที่ 8 จะวางไข่ใบที่2 (ครั้งละ 2ฟอง)นำหนัก1.2กรัม .

ไข่จะฟักในเวลา 21-29 วัน 1สัปดาห์หลังจากการฟัก ขนจะเริ่มขึ้น

และอายุ 2สัปดาห์จะเริ่มเกาะรังพ่อและแม่นกจะหาอาหารมาให้ จนลูกนก

มีขนขึ้นเต็มเมื่ออายุ 45 วัน (อัตราการรอดของนกที่อาศัยตามถ้าธรรมชาติ 20 %

แต่อัตราการรอดของนกที่อาศัยตามบ้านนกหรือคอนโดนกมีถึง 64.4 % )

พร้อมเริ่มผสมพันธ์ เมื่ออายุ 8 เดือนผสมพันธ์ปีละประมาณ 3 ครั้ง มีชีวิตได้ถึง

12-15 ปี ถ้ามีการเก็บรังก่อนที่จะวางไข่ พ่อและแม่นกจะสร้างรังขึ้นใหม่และ

เลื่อนการวางไข่ออกไป (ใน 1 ปีจะได้รัง 2-3 รัง / 1 คู่ )

http://www.savebird.com/Bird_Image/SYLVIOIDEA/Swallow_Barn_2.jpg

 
การทำรังทดแทน (Re-Nest) ของนกนางแอ่น


รังแรก จะเริ่มสร้างประมาณเดือนมกราคม ใช้เวลาสร้างรัง 30-40 วัน

รัง ที่ 2 จะสร้างประมาณกลางเดือนมีนาคม ใช้เวลาสร้างรัง 20-25 วัน ได้แก่

การสร้างรังของนกที่รังแรกถูกเก็บไป จึงสร้างรังใหม่ขึ้นมาแทน (Re-Nest)

เพื่อเตรียมวางไข่รังที่ 3 จะสร้างประมาณกลางเดือนเมษายน ใช้เวลาสร้างรัง

15-17 วัน ได้แก่ การสร้างรังของนกที่ถูกเก็บรังที่สองไป จึงสร้างรังใหม่

ขึ้นมาแทน (Re-Nest) เพื่อเตรียมวางไข่

หมายเหตุ
1. มีนกบางตัวเท่านั้น ที่จะสร้างรังที่ 4 ,5 และ6
2. การทำรังทดแทน (Re-Nest) จะถูกสร้างทดแทนที่ตำแหน่งเดิม


ประโยชน์ของนกนางแอ่น

ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการทำรังของนกนางแอ่นทั้งในเขตสัมปทานและนอกเขตสัมปทานของรัฐ สามารถประมวลและจำแนกออกเป็นด้านต่างๆ ได้ดังนี้

1. ทำให้เกิดการจ้างงานในระดับท้องถิ่น ประมาณกันว่าเฉพาะเกาะรังนกสัมปทานทางภาคใต้ด้านฝั่งอ่าวไทย มีคนเก็บรังนกและตำแหน่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัมปทานรังนกไม่น้อยกว่า 500 คน ส่วนฝั่งอันดามันมีไม่น้อยกว่า 1200 คน หากรวมผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับธุรกิจรังนกนอกสัมปทานด้วย จะมีคนนับหมื่นคน

2. ทำให้เกิดอุตสาหกรรมโรงงานแปรรูปรังนก หลายบริษัทที่ส่งขายทั้งในและต่างประเทศ

3. รัฐมีรายได้จากการเก็บอากรรังนก และค่าธรรมเนียมต่างๆ

4. กรมสรรพากรมีรายได้จากภาษีเงินได้ทั้งของนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาจากผู้มีเงินได้จากธุรกิจนกนางแอ่น

5.ทำให้ชุมชนเกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ อันเนื่องมาจากเงินอากรที่ได้รับ และอาชีพที่เกิดจากรังนกนางแอ่น

6. ทำให้มีการเคลื่อนย้ายเงินทุนของระบบการเงิน

7. ทำให้เกิดอุตสาหกรรมอื่นที่ต่อเนื่อง เช่น ก่อสร้าง บรรจุภัณฑ์

8. ทำให้เกิดจิตสำนึกเคารพต่อธรรมชาติ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
http://lanpanya.com/jita/files/2008/09/bird3.jpg

สรรพคุณของรังนกนางแอ่น

 

1. คนจีนทั้งแผ่นดินใหญ่และฮ่องกง นิยมบริโภครังนกเป็นชีวิตจิตใจ มีการค้นพบว่า ในสมัยราชวงศ์หมิงตอนปลาย ได้ปรากฏว่า มีแพทย์เขียนใบสั่งยา โดยมีรังนกเป็นส่วนผสม โดยเชื่อว่า รังนกสามารถรักษาโรคทางเดินหายใจ ช่วยบำรุงสุขภาพเด็กที่ร่างกายไม่แข็งแรงได้ดี

2. เครื่องยาจีนสำหรับบำรุงปอด ชื่อ รังนกเก๋ากี้ (เก๋ากี้เอี้ยงออ) มีส่วนผสมของรังนก 5 กรัม เก๋ากี้ 10 กรัม น้ำตาลกรวด 50 กรัม กินทุกเช้าเย็น ครั้งละหนึ่งถ้วย มีสรรพคุณ ช่วยบำรุงปอด ตับ และไต เสริมประสิทธิภาพบำรุงปอดได้ดีมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับผู้ที่ปอดอ่อนแอ ไอแห้ง หรือหลอดลมอักเสบเรื้อรัง มีอาการร้อนขึ้นในตอนบ่าย ร่างกายอ่อนแอ เหงื่อออกผิดปกติขณะหลับ ผู้ป่วยวัณโรคในระยะพักฟื้น

3. ศ.ดร. หยุน เฉิน กง แห่งมหาวิทยาลัยฮ่องกง เป็นนักวิจัยที่เกี่ยวกับสมุนไพรจีนและยาที่ทำจากสัตว์ ได้ค้นพบว่า รังนกเป็นโปรตีนที่สามารถละลายน้ำได้ ซึ่งเชื่อกันว่า สามารถส่งเสริมเซลล์ภายในระบบภูมิคุ้มกันโรคได้ และเป็นไปได้ที่จะใช้มันต้านสารเสพติด AZT และสามารถต่อต้านภูมิคุ้มกันบกพร่องในโรคเอดส์ได้ (Eric Valli and Diane Summers, Shadow Hunters (Singapore: Sun tree publishing limited,1990),9.)

4. นิสา พงศ์ชู นักสัตววิทยาของไทย ได้สรุปผลจากการตรวจสอบสารประกอบที่สกัดได้จากรังนกนางแอ่นพบว่า สารประกอบดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นตัวยับยั้งHaemagglutinationซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ ได้อย่ามีประสิทธิภาพ

5.การวิเคราะห์คุณภาพรังนกนางแอ่นของ Quate(1952) พบว่า จากรังนก100 กรัม ปรากฎว่ามี โปรตีนร้อยละ 54 คาร์โบรไฮเดรต ร้อยละ 23.3 น้ำร้อยละ16.2 ไขมันร้อยละ 0.3 และอื่นๆ อีกร้อยละ 5.9 ซึ่งรวมถึงฟอสฟอรัส 32 มิลลิกรัม

6. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโยลีแห่งประเทศไทย ได้ทำการวิเคราะห์หาส่วนผสมของรังนกนางแอ่น พบว่า ประกอบด้วยโปรตีนร้อยละ 60.90 แคลเซียม ร้อยละ 0.85 น้ำร้อยละ5.11 โพแทสเซี่ยมร้อยละ 0.05 และฟอสฟอรัส ร้อยละ 0.03 ซึ่งสารแต่ละชนิดต่างก็มีคุณค่าทางโภชนาการทั้งสิ้น

 

วิธีรับประทานรังนก

สูตรอาหารจากรังนกดิบ...ของ คุณอมฤทธิ์ พูลสวัสดิ์

(ที่มาหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 1พฤษภาคม 2547)


คุณอมฤทธิ์ พูลสวัสดิ์ บอกว่า รังนกที่มีคุณภาพมีราคาต้องเป็นรังนกใหม่ๆ ที่มีสีขาว เป็นรังนกรูปถ้วย ด้านข้างโค้งเหมือนเขาควาย เชื่อกันว่า น้ำลายของนกจะมีสรรพคุณเป็นยาบำรุงกำลัง โดยเฉพาะโรคทางเดินหายใจ โรคปอด เพราะอุดมไปด้วยโปรตีนสูงถึง 60% เนื่องจากราคารังนกดิบสูงถึง 60,000-120,000 บาท จึงทำให้มีการนำรังนกดิบไปทำอุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อให้ราคาถูกลงมา หรือใช้ส่วนผสมอื่นๆ มาปลอมปนเป็นอาหารจากรังนกดิบ ฉะนั้น หากสามารถทำรับประทานเองได้จะได้คุณค่าทางอาหารครบถ้วนแถมคุ้มค่ากับราคาแสน แพงของรังนกอีกด้วย ทั้งนี้ สูตรนี้ใช้เวลาปรุงแต่งจากคำติชมของเพื่อนฝูงนักชิมทั้งหลาย กว่าจะลงตัวด้วยสูตรดังนี้

1. ล้างรังนกให้สะอาด ใช้น้ำธรรมดา ไม่ควรใช้น้ำที่มีกลิ่นคลอรีน เพราะกลิ่นจะเข้าไปในเนื้อรังนก

2. นำรังนกแช่น้ำทิ้งไว้ 8-10 ชั่วโมง เพื่อให้รังนกพองตัว ซึ่งจะทำให้สามารถเลือกขนนก เศษขยะที่ปะปนออกมาง่าย รังนกที่แช่น้ำนี้จะพองตัวให้ปริมาณและน้ำหนักเพิ่มจาก 1 ขีด เป็น 1.3 กิโลกรัมทีเดียว จากนั้นนำไปผึ่งไว้ในร่ม อย่าให้ถูกน้ำ ถูกแดด จะทำให้ขึ้นราได้ง่าย

3. นำรังนกไปตุ๋น ใช้เวลา 10-15 นาที สำหรับรังนกใหม่จะทำให้นิ่ม สีใส หากรังนกเก่าจะใช้เวลานานกว่านี้ ไม่อย่างนั้นจะแข็งกระด้าง

4. เคี่ยวน้ำตาลกรวด ในอัตรา 1 ส่วน ต่อน้ำ 7 ส่วน หรือน้ำตาล 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 7 กิโลกรัม การใช้น้ำตาลกรวดทำให้ไม่มีกลิ่น สามารถได้กลิ่นรังนกขณะดื่ม

5. จากนั้นนำรังนกที่ตุ๋นแล้วใส่ลงไป 3-4 ช้อนชา ต่อน้ำตาลที่เคี่ยวไว้ 150 ซีซี

6. ทำเสร็จ สามารถแช่ตู้เย็นไว้รับประทานได้ ไม่ควรนานเกิน 15 วัน ไม่เช่นนั้นรสชาติจะเปลี่ยนไป

สูตรโบราณสำหรับผู้ป่วยวัณโรค

เริ่มจากนำรังนกที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว มาใส่ในชามที่มีน้ำสะอาดแล้วเติมน้ำตาลก้อนลงไป ปิดฝาให้สนิทนำตั้งบนหม้อน้ำเดือด แล้วนำเมล็ดข้าวใส่ลงไปในน้ำเดือดจนสุก จากนั้นนำชามมาตั้งตากน้ำค้างไว้ เปิดฝาออกจนกระทั่งเที่ยงคืน แล้วปลุกคนไข้ตอนที่ยังสะลืมสะลือ และยังไม่เคลื่อนไหวร่างกาย โดยเปิดปากแล้วป้อนน้ำเชื่อมรังนกเข้าไปสามช้อน ถือเป็นยาที่ยอดเยี่ยมมากของคนในสังคมไทย.........ลองเอาไปคิดดูนะครับ

การสร้าง
• โดยปกตินกเพศเมียจะเป็นผู้สร้างรังโดยลำพัง
• ปกติจะสร้างรังในเวลากลางคืน
• เริ่มแรก เรียกว่า การตั้งคิ้ว
• การสร้างแต่ละครั้งมีความยาวประมาณ1-1.5ซม.ต่อคืน


ขนาดของรังนกนางแอ่น

ชนิดนก ความยาวตามขอบเฉลี่ย (ซม.) ความลึกเฉลี่ย
(ซม.)
น้ำหนักเฉลี่ย
(กรัม)
นกนางแอ่นรังดำ 17.3 7.3 35
นกนางแอ่นรังขาว 13.3 5.1 10

 

ข้อมูลจาก  :http://www.banrangnok.com