เทือกเขาดอยนางนอน

posted on 15 Sep 2010 16:49 by ornnami

http://file.siam2web.com/moogang52/north/2009529_75752.jpg

 

ภูมิศาสตร์ : เทือกเขาแดนลาวทอดตัวแนวยาวเหยียดเป็นแนวเหนือจดใต้ คนทั่วไป

ทราบดีว่าเทือกเขานี้ใช้เป็นเส้นพรหมแดนแบ่งเขตระหว่าง รัฐฉาน สหภาพเมียนม่าร์

กับเชียงรายราชอาณาจักรไทยบริเวณตอนเหนือ ตอนบนของภูเขาเรียกว่า ดอยนางนอน

เป็นที่ตั้งของพระธาตุดอยตุงอันเป็นปูชนียสถานสำคัญของภูมิภาคนี้ อีกทั้งเป็นที่ประทับ

ของสมเด็จย่า แม่ฟ้าหลวงของปวงชนชาวไทย สำหรับเทือกเขาดอยนางนอนนี้

มีจุดสูงสุดคือ ผาช้างมูบ ซึ่งมีความสูงจากน้ำทะเลประมาณ 830 เมตร

http://www.healthcorners.com/2007/article/img2/2_1259026247.jpg

ที่ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน
ในบริเวณที่ราบเชิงดอยนางนอนอันเป็นที่ ตั้งของอำเภอแม่สาย มีความสูงจากระดับ

น้ำทะเลเฉลี่ยประมาณ 400 เมตร มีลำน้ำสายไหลผ่านตอนบน และเป็นพรหมแดนกั้น

ระหว่างอำเภอแม่สายกับจังหวัดท่าขี้เหล็กสหภาพเมียนมาร์ สภาพพื้นที่ทั่วไปของ

ดอยนางนอนเป็นภูเขาหินปูน ซึ่งมีถ้ำอยู่หลายแห่ง ดังนั้นพื้นที่ทางตะวันตกจึงเป็นที่สูง

และลาดลงไปทางตะวันออกเป็นพื้นที่การ เกษตร ไปจนจรดเขตอำเภอเชียงแสน

ส่วนทางทิศใต้เป็นที่ราบติดกับอำเภอแม่จันและอำเภอแม่ฟ้าหลวง

http://web.chiangrai.net/tourcr/type_tour/images/RoyalProject_File/map_sa_ngo.jpg

 

การเดินทาง
การเดินทางจากกรุงเทพฯไปเที่ยวเชียงรายโดยทางเทือกเขาดอยนางนอน

แม้จะมีระยะทางไกล แต่มีเส้นทางหลวงให้เลือกเดินทางโดยสะดวก 3 เส้นทางได้แก่

1. เส้นทางนครสวรรค์-ลำปาง-พะเยา-เชียงราย จากรังสิตมาตามถนนพหลโยธิน

(ทางหลวงหมายเลข1) ผ่านประตูน้ำพระอินทร์ แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32

ที่ อ.วังน้อย จากนั้นมุ่งตรงผ่าน จ.อยุธยา สิงห์บุรี ชัยนาท แล้วเข้าสู่ ถ.พหลโยธิน

อีกครั้งที่ จ.อุทัยธานีผ่านจ.นครสวรรค์ กำแพงเพชร ตาก เข้าสู่จ.ลำปาง

แล้วตรงไปทางจ.พะเยา จนเข้าสู่เชียงราย รวมระยะทางจากกรุเทพฯจนถึงตัวเมือง

เชียงรายประมาณ 830 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชม.
2. เส้นทางนครสวรรค์-ลำปาง-เชียงใหม่-เชียงราย ใช้เส้นเดียวกับเส้นทางที่ 1

จนไปถึง จ.ลำปาง จึงเปลี่ยนไปใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 11 (ลำปาง-เชียงใหม่)

ผ่านไปยังจ. ลำพูน แล้วเข้าสู่จ.เชียงใหม่ แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 118

(เชียงใหม่-เชียงราย) ผ่านดอยสะเก็ด แม่ขะจาน เวียงป่าเป้า เข้าสู่เชียงราย

รวมระยะทางประมาณ 900 กม.
3. เส้นทางนครสวรรค์-พิษณุโลก-แพร่-เชียงราย ใช้เส้นทางเดียวกับเส้นทางที่ 1

เมื่อไปถึง จ. นครสวรรค์ ให้แยกขวามือไปตามทางหลวงหมายเลข 117

(นครสวรรค์-พิษณุโลก) จากนั้นจึงใช้ทางหลวงหมายเลข11(พิษณุโลก-เด่นชัย)

จาก จ.พิษณุโลก ผ่าน จ.อุตรดิตถ์ จนถึงอ.เด่นชัย ให้เลี้ยวไปทางจ.แพร่ตามทางหลวง

หมายเลข 101 (แพร่-น่าน) จนถึง อ.ร้องกวาง เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 103

ซึ่งตรงไปจบกับถ.พหลโยธินที่อ. งาว เข้าสู่ จ.พะเยา แล้วตรงต่อไปจนถึงเชียงรายระยะ

โดยรวมประมาณ 804 กม.

การ เดินทางสู่จังหวัดเชียงรายสามารถเดินทางได้ทั้งทางบกและทางอากาศ ซึ่งอยู่ห่างจาก

กรุงเทพมหานครขึ้นไปทางเหนือประมาณ 785 กิโลเมตร หากเดินทางโดยรถยนต์

ใช้เส้นทางถนนพลโยธิน ทางรถไฟจากสถานีหัวลำโพง กรุงเทพมหานคร

แล้วลงที่เชียงใหม่ต่อรถยนต์ไปเชียงราย 180 กิโลเมตร และการเดินทางโดยเครื่องบิน

สะดวกใช้เวลาเพียงชั่วโมงเศษ ๆ

ไปเที่ยวโดยรถโดยสาร รถไฟ และเครื่องบิน
ผู้ไม่มีรถยนต์สามารถ ขึ้นรถโดยสารประจำทางซึ่งมีไปถึงเชียงรายโดยตรงและจอด

ที่เชียงใหม่ก่อนทาง รถไฟจากสถานีหัวลำโพง กรุงเทพมหานคร แล้วลงที่เชียงใหม่

ต่อรถยนต์ไปเชียงราย 180 กิโลเมตร และการเดินทางโดยเครื่องบินสะดวกที่สุดใช้

เวลาเพียงชั่วโมงเศษๆ โดยมีทั้งเที่ยวบินไปถึงเชียงรายโดยตรงและแวะ

จอดที่เชียงใหม่ก่อนซึ่งจ.เชียงรายห่างจากกรุงเทพฯอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร

ขึ้นไปทางเหนือ ประมาณ785 กิโลเมตรจากตัวเมืองเชียงราย ตามทางหลวงหมายเลข

10 (สายเชียงราย – แม่สาย )ประมาณ 48 กิโลเมตรแยกซ้ายเข้าดอยตุงที่

หลักกิโลเมตรที่ 871 – 872 ตรงข้ามตู้ยามห้วยไคร้(สายเก่า) ตามทางหลวงหมายเลข

1149 เส้นทางไปสู่สถานที่ท่องเที่ยวบนดอยตุง สามารถเดินทาง

เป็นวงรอบสู่อำเภอแม่สายได้ เป็นทางลาดยางขึ้นเขาคดเคี้ยว ลัดเลาะไปตามภูมิประเทศ

ที่สวยงาม เส้นทางสู่ดอยตุงนี้ นอกจากจะชมความสวยงามของทิวทัศน์แล้ว ยังเป็นเส้นทาง

ที่มีความสะดวกและมีความปลอดภัยสูงอีกด้วย

นอกจากนี้ สามารถเดินทางจากดอยแม่สะลองสู่ดอยตุงได้ โดยกลับลงจากดอยแม่สะลองถึงบ้านป่าเมี้ยงใกล้กับศูนย์สงเคราะห์ชาวเขา แยกซ้ายเข้ามาตามทางลาดยาง ทะลุถึงที่ว่าการอำเภอแม่ฟ้าหลวงบรรจบกับเส้นทางดอยตุง (สายเก่า) ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร

อำเภอแม่สาย เป็นอำเภอที่อยู่สุดยอดแดนสยามติดกับชายแดนประเทศพม่าที่ท่าขี้เหล็ก ห่างจากตัวเมืองเชียงรายขึ้นไปประมาณ 62 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวที่มาเมืองเชียงรายมักจะมาเที่ยวที่แม่สาย ข้ามไปประเทศพม่าตรงท่าขี้เหล็กเพื่อหาซื้อสินค้าราคาถูกและแปลกตา นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีก เช่น พระธาตุดอยเวา ซึ่งตั้งอยู่บนดอยริมฝั่งน้ำแม่สาย เป็นเจดีย์ที่บรรจุพระเกศธาตุ และเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของอำเภอแม่สายและท่าขี้เหล็กของ พม่าได้อย่างชัดเจนและนักท่องเที่ยวที่มีโอกาสมาเที่ยวในฤดูหนาวอาจได้ เที่ยวชมการจำหน่ายสตรอเบอรีปลอดสารเคมีที่อยู่บริเวณถนนแถวอำเภอแม่สายได้

ตำนานเรื่องแรก

เรื่องตำนานดอยนางนอนนี้ เล่ากันว่านานมาแล้ว ณ เมืองเชียงรุ้ง สิบสองปันนา มีเจ้าหญิงองค์หนึ่งมีพระรูปงดงามเป็นที่ยิ่ง ได้แอบรักกับชายเลี้ยงม้าในวัง จึงหนีตามกันมาถึงที่ราบใกล้แม่น้ำโขง เมื่อเดินทางไปถึงที่นั่น เจ้าหญิงก็ทรงครรภ์ได้หลายเดือนแล้ว จึงเสด็จต่อไปไม่ไหว บอกพระสวามีว่าจะประทับรออยู่ที่นั่น สวามีก็บอกว่าจะไปหาอาหารมาให้ อย่าไปไหนนะ ชายหนุ่มก็ไปแล้วไปลับไม่กลับมาเสียที มาได้ข่าวอีกที ปรากฏว่าถูกฆ่าโดยทหารของพระราชบิดาเจ้าหญิงที่สะกดรอยตามมานั่นเอง ด้วยความเสียใจนางจึงใช้ปิ่นปักผม แทงพระเศียรของพระองค์จนเลือดไหลออกมาเป็นสาย กลายเป็นแม่น้ำแม่สายในทุกวันนี้และพระวรกายของพระองค์ที่นอนเหยียดยาวจาก ทิศใต้จรดทิศเหนือ ก็กลายเป็นดอยนางนอนจนทุกวันนี้ โดยส่วนของพระอุทร(ท้อง)ก็เป็นดอยตุง

ทางไปอำเภอแม่จัน มีขุนเขาทอดตัวคล้ายผู้หญิงนอนเหยียดยาว เรียกว่า ดอยนางนอน เดิมชื่อ ดอยตายสะหรือดอยสามเส้า ซึ่งเกี่ยวกันกับตำนานลาวจก เทวบุตรอย่างแนบแน่น ดอยส่วนที่ศีรษะเรียกว่า ดอยจ้อง หรือดอยจิกจ้อง (เดิมเรียกดอยนี้ว่า ดอยท่าหรือดอยต้า) เป็นดอยของลูกชายปู่เจ้าลาวจกที่รอคอยพ่อ ดอยลูกถัดมาเรียกว่า ดอยย่าเฒ่า ซึ่งเป็นภรรยาของปู่เจ้าลาวจก ส่วนดอยอีกลูกหนึ่งคือ ดอยดินแดง หรือดอยปู่เจ้าลาวจก หรือเป็นที่รู้จักกันดีในนามของ ดอยตุง

เชื่อกันว่า ดอยทั้ง ๓ นี้เป็นที่อยู่อาศัยเดิมของลาวจักราช ผู้เป็นต้นวงศ์ของพญามังราย ก่อนที่จะเคลื่อนย้ายมาสร้างเมืองหิรัญนครเงินยาง เหนือดอยดินแดงเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุดอยตุง อันถือเป็นปฐมธาตุแห่งแรกของภาคเหนือ

ตำนานเรื่องที่สอง.....เล่าโดยลุงปัน
จัก กล่าวขานตำนานดอยนางนอน ความเดิมมีอยู่ว่า มีพญาครุฑตัวหนึ่งได้ลักพาเอาพญานาค มาซุกซ่อนนอนอยู่บนดอยแห่งนี้ คือนามว่า ดอยนางนอน ฝ่ายพญานาคก็ค้นหาลูกสาวจนทั่วเมืองบาดาลก็หาพบไม่ จึงดำดอนชอนป่าแหวกแผ่นดิน โผล่ขึ้นมา ณ ถ้ำหลวง แล้วพบลูกสาวบริเวณ ขุนน้ำนางนอน พญานาคได้ขอลูกสาวคืน ส่วนพญาครุฑ ได้ขอเงินทองเป็นของแลกเปลี่ยน พญานาคก็ยอมกลับไปเอาเงิน เอาทอง พร้อมบริวารมาอาศัยอยู่บริเวณ หนองละกา หรือที่ชาวบ้าน หนองตานาค นอกจากนั้น พญานาคยังได้สร้างเจดีย์ เป็นอนุสรณ์ ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า พระธาตุจอมนาคยังทุกวันนี้ ส่วนเงินทองที่เหลือ พญาครุฑเอาเก็บไว้ ในถ้ำทรายทอง นั้นเอง พญานาคพาลูกสาวกลับเมืองบาดาล ส่วนพญาครุฑได้ เสียชีวิตบนดอยตุง กลายเป็นผารูปรุ้งอยู่ทางทิศตะวันออก ของพระธาตุดอยตุง

สถานที่ท่องเที่ยว

http://www.edtguide.com/campaign/visakha-2552/images/pb10.jpg


- พระธาตุดอยตุง

http://www.chomthai.com/forum/picture/1251651991.jpg

http://www.unseentourthailand.com/pgallery/datafiles/gallery/large/gallery_20091018_31bfb7d.jpg

- ดอยช้างมูบ

http://www.prsociety.net/upload/tourism/content_htmlfile/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87.jpg


- สวนแม่ฟ้าหลวง

http://www.pangmalakul.com/wp-content/uploads/2009/07/pratumnaak-doitung.jpg


- พระตำหนักดอยตุง


- สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง

http://www.maefahluang-police.com/images/1186583239/DSC02475.jpg


- หอพระราชประวัติ

http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/745/20745/images/poat5/poat-170151-01.jpg
- จุดชมวิวดอยนางนอน

http://www.pg-fishing.com/travel/Pic/31-3.jpg

http://www.thaitripdd.com/webboard/index.php?action=dlattach%3Btopic=2015.0%3Battach=43775%3Bimage


- ถ้ำเสาหินพญานาค

http://2.bp.blogspot.com/_MLSfw2rF-B4/SXp5gRfUuBI/AAAAAAAAAFI/vJzuFiaVwJo/s400/1510.gif


- ถ้ำปุ่ม - ถ้ำปลา

http://www.tourismchiangrai.com/images/photo_ctmc/Khunnamnangnon_park.jpg


- ถ้ำหลวงนางนอน

http://www.qoolive.com/uploads/assets/quotas/user_1576/blog/larg_1576_3701d7.jpg


- ขุนน้ำนางนอน

 

ข้อมูลจาก  : http://www.cots.go.th