ปลาแค้ยักษ์

posted on 23 Sep 2010 16:06 by ornnami

http://statics.atcloud.com/files/entries/7/73228/images/1_original.jpg

แค้ยักษ์ (ชื่อวิทยาศาสตร์: Bagarius yarrelli) เป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งอยู่ในวงศ์ปลาแค้

(Sisoridae) มีรูปร่างคล้ายแค้วัว (ชื่อวิทยาศาสตร์: Bagarius bagarius) มากจนสังเกตได้ยาก

ที่แตกต่างกันคือ ครีบท้องของแค้ยักษ์จะอยู่เยื้องด้านท้ายของครีบหลัง สีสันก็คล้ายกันมาก

แต่อาจมีสีน้ำตาลเข้มหรือคล้ำกว่าในปลาตัวเต็มวัย แค้ยักษ์มีขนาดประมาณ 60 - 70 ซม.

พบใหญ่สุดถึง 2 เมตร อาศัยอยู่ในสายใหญ่ตั้งแต่แม่น้ำสาละวินจนถึงแม่น้ำโขง

พบน้อยในภาคใต้ แต่พบมากในแม่น้ำโขง เนื้อมีรสชาติดีและมีสีเหลืองอ่อนรวมถึงหนัง

และไขมัน ซึ่งต่างจากแค้วัวซึ่งมีเนื้อสีขาว โดยทั้ง 2 ชนิด มักถูกปรุงด้วยวิธีเดียวกัน

และนิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม

http://www.siamfishing.com/content/upload2009/200903/12363472362.jpg

แค้ยักษ์ ยังมีชื่อเรียกอื่นอีกว่า " แค้ควาย " หรือ " ตุ๊กแก " เป็นต้น

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/9/9e/20060510_06.jpg

http://www.arowanacafe.com/webboard/pictures/1154802529.jpg

http://www.niyay.com/webboard/pic/235271913.jpg

 

ข้อมูลจาก  :  http://th.wikipedia.org