http://www.rcc5141100034.ob.tc/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%993.jpg

การรวบรวมพ่อแม่พันธุ์

       รวบรวมพ่อแม่พันธุ์จากธรรมชาติ โดยให้ได้พ่อแม่พันธุ์ที่จับคู่กันอยู่จะช่วยให้

พ่อแม่พันธุ์วางไข่ได้เร็วขึ้น ถ้าไม่สามารถหาพันธุ์เป็นคู่จากธรรมชาติได้ ก็สามารถ

จับคู่ให้ปลาการ์ตูนได้ปลาตัวเมียจะมีขนาดใหญ่และอาจมีท้องอูมเป่ง ส่วนตัวผู้เลือก

ขนาดเล็กและท้องเรียบหลังการจับคู่ให้ปลาแล้วต้องคอยสังเกตว่าปลาจะยอมรับกัน

หรือไม่ถ้าปลาตัวเมียไล่กัดตัวผู้แสดงว่าปลาไม่ยอมรับกันให้รีบเปลี่ยนคู่

http://www.krunok.net/wp-content/gallery/2551-04-23kaoyang/023.jpg

http://www.folktravel.com/wp-content/uploads/2009/05/marine15.jpg

การจัดตู้

ใช้ตู้กระจกที่มีระบบกรองน้ำแบบกรองทรายภายในตู้ โดยใส่แผงกรองรอง

พื้นตู้ใช้กรวด ซากปะการังหรือเศษเปลือกหอย เป็นวัสดุกรอง ใส่วัสดุสำหรับ

ให้พ่อแม่พันธุ์ปลาผสมวางไข่ เช่น ก้อนหินผิวเรียบหรือหอยตะโกรม

(ปลาจะวางไข่ด้านในของเปลือกหอย)ดอกไม้ ทะเลเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง

บุคคลทั่วไปไม่สามารถมีในครอบครองได้ ดังนั้นไม่ควรนำมาใช้เป็นอุปกรณ์

เพาะพันธุ์ปลาการ์ตูน เนื่องศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่พบว่า

พ่อแม่พันธุ์ปลาการ์ตูนส้ม ขาวที่เลี้ยงในตู้กระจกโดยไม่ใช้ดอกไม้ทะเล

สามารถที่จะวางไข่ในตู้กระจกได้ ส่วนการอนุบาลลูกปลาการ์ตูนและการเลี้ยงปลา

การ์ตูนที่ได้จากโรงเพาะฟักพบว่าไม่จำเป็นต้องใช้ดอกไม้ทะเล

http://www.ezytrip.com/webboard/images/10000/00800/00768_3741.jpg

http://www.savekohsurin.com/webboard/pixes/2007/Jun/sks4344fe99d89f7559e.jpg

น้ำและการจัดการ

น้ำที่ใช้เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลาการ์ตูนควรเป็นน้ำทะเลที่มีความเค็มประมาณ 28-33 ppt

ก่อนน้ำมาใช้จะทำการฆ่าเชื้อในน้ำด้วยคลอรีน ความเข้มข้น 15-25ppm และเป่าลม

จนคลอรีนสลายหมด ในตู้กระจกจะใส่น้ำประมาณ 150 ลิตร เปลี่ยนถ่ายน้ำสัปดาห์ละ

1-2 ครั้ง (ไม่ต้องนำปลาออกจากตู้) ในช่วงบ่าย ครั้งละ 70-80% พร้อมกับทำความ

สะอาดตู้(บริเวณด้านข้างตู้) ควรล้างทรายในตู้เดือนละ ประมาณ 1 ครั้ง

ก่อนล้างนำปลาออกจากตู้ก่อนน้ำที่นำมาใช้นอกจากการฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนแล้ว

น้ำที่ผ่านระบบกรองทรายก็น่าจะใช้ได้ผลดีในแหล่งที่จัดหาน้ำทะเลไม่ใด้

การใช้น้ำทะเลเทียมประกอบกับระบบกรองที่มีประสิทธิภาพ

ดีกว่าการรองทรายก็มีความเป็นไปได้ ทั้งนี้ผู้เลี้ยงต้องมีความรู้ในการควบคุมสภาพ

น้ำในระบบปิดเป็นอย่างดี

http://ohfish.igetweb.com/private_folder/katoon/line-plong.jpg

อาหารและการให้อาหาร

ใช้เนื้อกุ้งสับละเอียดหรืออาร์ทีเมียตัวใหญ่(ตัวเต็มวัย) เป็นอาหารสำหรับเลี้ยง

พ่อแม่พันธุ์ให้อาหารกินจนอิ่ม วันละ 2 ครั้ง ในเวลา 09.00 น และ 15.00 น.

พบว่าปลามีสุขภาพดี ให้ไข่สม่ำเสมอและลูกปลาวันอ่อนแข็งแรงดี

http://3.bp.blogspot.com/_BwK7IvZDha0/TBRyDv3SkYI/AAAAAAAAASk/pye1LenV3Bg/s320/fishmini1.jpg

http://www.fisheries.go.th/aquaorna/web2/images/stories/topicPic/cartoon5.jpg

การวางไข่และพัฒนาการของไข่

ก่อนที่ปลาจะวางไข่ 2-5 วัน ปลาตัวผู้จะเลือกวัสดุและทำความสะอาด

โดยใช้ปากตอด ใช้ครีบอกและครีบหากโบกพัดสิ่งอื่น ๆ ที่ติดอยู่ผิดหน้าของวัสดุ

ให้หลุดไป เมื่อใกล้วางไข่ ปลาตัวเมียจะมีท้องอูมเป่งใหญ่กว่าปกติ และมีท่อนำไข่

โผล่ยาวออกมาประมาณ 4-5 มิลลิเมตร หลังจากนั้น ปลาจะเริ่มวางไข่ภายใน

1 ชั่วโมงแม่ปลาจะวางไข่ติดกับวัสดุที่เลือกไว้แล้ว โดยวางเป็นชุด

พ่อปลาก็จะปล่อยน้ำเชื้อเข้าผสมเมื่อวางไข่เสร็จพ่อปลาจะเฝ้าดูแลไข่

ด้วยการโบกพัดด้วยครีบ ใช้ปากตอด และเก็บไข่เสียออกแม่ปลาจะเข้าช่วย

โบกพัดเป็นครั้งคราว ใช้เวลาประมาณ 7-8 วัน ไข่ก็พร้อมที่จะฟักออกเป็นตัว

    ปลาการ์ตูนสามารถที่จะวางไข่ได้ประมาณ เดือนละ 2 ครั้ง ครั้งละ

500-1,000 ฟองขึ้นกับขนาดและความสมบูรณ์ของพ่อแม่พันธุ์ ในการวางไข่

ชุดแรก พบว่าปลามักจะกินไข่ของตัวเองหมดเนื่องจากเกิดอาการตกใจ

แต่เมื่อวางไข่ชุดหลังปลาจะเริ่มเคยชินกับการถูกรบกวนและจะไม่กินไข่ของตัวเองอีก

http://www.lamfishroom.com/pictures/poom%202/cratoon/104523%5B1%5D.jpg

ขั้นตอนการวางไข่ของปลาการ์ตูน

การฟักไข่

หลังจากการวางไข่ 7-8 วันแล้ว ไข่พร้อมที่จะฟักเป็นตัว สังเกตได้จากตาของตัวอ่อน

ในไข่มีสีเงินวาว ในตอนเย็นนำใข่ที่พร้อมจะฟักออกเป็นตัวซึ่งติดอยู่กับก้อนหิน

หรือเปลือกหอยไปฟักในถังขนาด 500 ลิตร เติมน้ำทะเลสะอาด 300 ลิตร

โดยอาศัยแรงลมดันน้ำไหลผ่านไข่ปลาเบา ๆ ลูกปลาจะฟักออกจากไข่ในเวลา

กลางคืนจากนั้นจึงนำวัสดุและอุปกรณ์การฟักออก

 

ข้อมูลจาก : http://www.fisheries.go.th